Marja-Liisa Swantz – UNESCO palkitsi elämäntyöstä 2018

Marja-Liisa Swantz – UNESCO palkitsi elämäntyöstä 2018

Suomalainen antropologi Marja-Liisa Swantz sai ensimmäisen Orlando Fals Borda -tunnustuspalkinnon elämäntyöstään yhteisöllisyyteen perustuvasta tutkimuksesta. Tunnustuksen myönsi Unescon yhteisöpohjaisen tutkimuksen ja korkeamman koulutuksen sosiaalisen vastuun yksikkö CBR eli Community Based Research. Tämä yksikkö kehittää ja tukee Unescon maailmanlaajuista aloitetta, jolla autetaan maita kehittämään tietoisuutta yhteisöistä.

Maanantaina 29. tammikuuta 2018 puheenjohtaja Budd Hall luovutti tunnustuspalkinnon elämäntyöstä yhteisöllisen osallistavan tutkimustyön kehittämisestä ja edistämisestä professori Marja-Liisa Swantzille Helsingin yliopistossa.

Unescon yhteisöpohjaisen tutkimuksen ja sosiaalisen vastuun yksikön tunnustus myönnetään miehille tai naisille, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet yhteisöpohjaiseen osallistavaan toimintatutkimukseen.

Osallistavan tutkimuksen pioneeri

Marja-Liisa Swantz työskenteli Tansaniassa lähes täysipäiväisesti vuodesta 1952 vuoteen 1975 asti. Aluksi hän toimi opettajana opettajien koulutuslaitoksessa Moshin alueella Pohjois-Tansaniassa, sen jälkeen hän toimi kouluttajana ja yhteisötyöntekijänä Luterilaisen Maailmanliiton kanssa ja sitten vierailevana professorina Dar es Salaamin yliopistossa.

Kun hän teki työtä Tansanian rannikkomaakunnassa lähellä Dar es Salaamia, hän alkoi ymmärtää sen tiedon voimaa, joka näiden rannikkokylien naisilla oli. Hänen työnsä oli monella tavoin samanlaista kuin kolumbialaisen Orlando Fals Bordan ja brasilialaisen Paolo Freiren. Se perustui naisten osallistamiseen ja toimintatutkimukseen, jossa kuunneltiin tarkkaan kuinka naiset ilmaisivat itseään niissä asioissa, joihin tutkijoiden kannatti kiinnittää huomiota ja toimia. Tutkittava ja tutkija olivat tasavertaisia, yhteisön naiset nostivat esiin ne asiat, joita tulisi tutkia yhdessä.

Jipemoyo-projekti

Marja-Liisa Swantz johti 1970-luvulla nelivuotista osallistavaa Jipemoyo-projektia, johon osallistui
yhteisön jäseniä ja opiskelijoita Tansaniasta ja Suomesta. Projektista tuli tärkeä tapahtuma,
jonka tuloksena oli projektin alkuteorioiden käytäntöjen ja osallistavan toimintatutkimuksen
pinnalle pulpahtaminen.

Lähdettyään Tansaniasta Marja-Liisa Swantzista tuli Helsingin yliopiston kehitysmaainstituutin
ensimmäinen johtaja. Hän oli hyvin toimelias kansainvälisessä verkostoitumisessa, joka tuki
tätä tutkimuksen lähestymistapaa. Marja-Liisa Swantzin viimeksi ilmestynyt kirja on In Search of Living Knowledge, jonka tansanialainen kustantaja julkaisi Marja-Liisa Swantzin 90-vuotispäiväksi (Mkuki na Nyota, Dar es Salaam, 2016)

Unescon yhteisöpohjaisella tutkimusyksiköllä on kunnia antaa ensimmäinen Orlando Fals Borda
-tunnustus elämäntyöstä Marja-Liisa Swantzille.


Tekstin UNESCOn nettisivuita ovat suomentaneet Traute Stude ja Elina Puhto

 

Paolo Freire (1921-1997)
Brasilialaissyntyinen kasvatusfilosofi. Hänen ajattelunsa tunnetaan myös kasvatustieteiden lähialueilla, kuten sosiologiassa, politiikan tutkimuksessa ja teologiassa. Freiren pääteos on Sorrettujen pedagogiikka. Hänen ajattelunsa perusajatus on, että vain toimimalla yhdessä ihmisten kanssa voi saavuttaa jotakin heidän kannaltaan varmaa ja luotettavaa tietoa.

Orlando Fals Borda (1925-2008)
Kolumbialainen tutkija ja sosiologi, yksi osallistavan tutkimuksen perustajista. Oleellisin hänen saavutuksissaan oli näkökulma latinalaisen Amerikan raja-alueiden ja syrjäseutujen olojen tutkiminen, joissa ihmiset ja yhteisöt elävät alistetuissa oloissa. Poleeminen ja taisteleva ajattelija kehitti konseptin eettisestä alistamisesta, joka perustuu analyysiin ja käytännön metodiin, positiivinen alistaminen jonka idea on sitoutuminen ja moraalinen vastuu.

UNESCO Chair in
Community Based Research
MARJA-LIISA SWANTZ
Lifetime Achievement 2018