OECD (Organization for Economic Co–operation and Development) on vuonna 1961 perustettu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, jossa on 34 jäsenmaata. Järjestö kerää ja tuottaa tilastoja, analysoi ja ennustaa talouden kehitystä sekä tekee tutkimustyötä. Suomi on ollut OECD:n jäsen vuodesta 1969.

DAC: OECD:n kehitysapukomitea (Development Assistance Committee, DAC) on yksi keskeisimmistä kehitysyhteistyötoimijoista maailmassa. Konsensuksella päätöksensä tekevä DAC määrittelee, minkälainen rahoitus on luettavissa viralliseksi kehitysavuksi (ODA) ja mitkä maat sitä voivat vastaanottaa.

ODA: Official development assistance, OECD:n virallinen kehitysapu.

1960-luku

Vahva käsitys kehityksen oikeasta suunnasta ja Pohjolan ihmisistä kehityksen asiantuntijoina ja aikaansaajina

1955

Suomi liittyy Yhdistyneisiin Kansakuntiin

1962

Ensimmäinen yhteispohjoismainen kehityshanke Tanganyikassa

1965

Kehitysaputoimisto ulkoministeriöön

1968

Suomesta tulee kehitysavun nettomaksaja

1970-luku

Kehitysavun muotona sellainen joka edistäisi mahdollisimman paljon kotimaista tuotantoa ja työllisyyttä, uskottiin talouskasvun ja asiantuntijuuden voimaan

1970

Suomi sitoutuu 0,7 prosenttiin bktl:stä vuosikymmenen puoliväliin mennessä.

1974

Ensimmäinen määräraha kansalaisjärjestöhankkeisiin, omarahoitus 40 %

Suomi lähettää ensimmäiset kehitysjoukkolaiset Tansaniaan

1975

Suomi liittyy OECD:n kehitysapukomitea DAC:n jäseneksi

1979

Kehitysyhteistyövarojen BKTL-osuus alkaa kasvaa nopeasti

1980-luku

Teollisuuden viennin edistäminen nosti kehitysyhteistyön määrää Suomessakin hurjasti. Suurten projektien varjossa myös kansalaisjärjestöt voimistuivat ja niiden kautta annettu apu moninkertaistui vuosikymmenen aikana. Opittiin kiinnittämään huomiota uusiin asioihin, osallistavuuteen, paikalliseen omistajuuteen, kestävää kehitykseen. Naisten asema ja tasa-arvon edistäminen tulivat mukaan kehityskeskusteluun.

1980

Prosenttiliike sai alkunsa yksityisistä ihmisistä jotka halusivat esimerkillään valtiovallalle että heillä on tahtoa antaa prosenttituloistaan kehitysyhteistyöhön.

1985

Kepa perustetaan

1986

Ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikkö perustetaan

1990-luku

1990-luvun lama leikkasi kehitysyhteistyötä, painopiste siirtyi perinteisestä hanketuesta pitkäjänteiseen ohjelmayhteistyöhön, jossa avunantajamaat antavat suoraa sektori- tai budjettitukea vastaanottajamaille. Vuoropuhelua tiivistettiin ja tavoitteeksi nostettiin tasavertainen yhteistyö, kumppanuus. Myös avunsaajamaan oma vastuu ja aktiivisuus kehityshankkeiden toteutuksessa on korostunut 1990-luvulta alkaen.

Ensimmäistä kertaa kehitysyhteistyön tavoitteita määriteltiin yhdessä. Teknologiaviennin ja talouskasvun sijasta pyrittiin mahdollisimman tehokkaaseen köyhyyden vähentämiseen. YK:n yleiskokous hyväksyi vuosituhattavoitteet, joissa sitouduttiin muun muassa vähentämään köyhyys puoleen vuoteen 2015 mennessä.

1991

Suomen kehitysapu on 0,8 % BKT:sta.

1992

Ensimmäiset sopimukset solmitaan kehysjärjestöjen (nyk. kumppanijärjestöjen) kanssa.

Hallitus supistaa laman vuoksi kehitysmäärärahat tilapäisesti 0,4 prosenttin BKTL:-tasolle.

1995

Suomi mukaan EU:n kehitysyhteistyöhön.

2000-luku

2000-luvulla pääosassa ovat YK:n vuosituhattavoitteet. Kahdeksan tavoitteen kautta pyritään poistamaan äärimmäinen köyhyys maailmasta. Suomi on sitoutunut näihin tavoitteisiin kehityspolitiikassaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan maailmanlaajuinen kumppanuus, johon osallistuvat julkinen ja yksityinen sektori niin kehitysmaissa kuin teollisuusmaissakin.

Kehitysyhteistyöstä on tullut kehityspolitiikkaa myös järjestöille. Järjestöjen ponnistelut oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi ovat kanavoituneet kampanjointiin ja vaikuttamistyöhön.

2000

Kansalaisjärjestöjen määräraha on yli 10 % kehitysyhteistyövaroista.

2001

Suomi ryhtyy antamaan hanketuen ohella myös suoraa budjettitukea.

Suomen kehitysyhteistyötä keskitetään yhä harvempiin maihin ja ohjelmiin.

2002

Kolme neljästä suomalaisesta kannattaa kehitysyhteistyötä.

2004

Suomen kehityspoliittinen ohjelma: YK:n vuosituhatjulistuksesta puitteet Suomen politiikalle.

2007

Suomen kehityspoliittinen ohjelma: Kohti oikeudenmukaista ja kestävää ihmiskuntapolitiikkaa. Luonnon taloudellisuus painopisteeksi.

2009

Pakolaisten vastaanottamisesta syntyviä kuluja aletaan laskea osaksi kehitysyhteistyöbudjettia ennätysmäärin. Käytäntöä pidetään OECD:ssa kyseenalaisena, ja Suomen toimenpide nähdään monien mielestä tilastokikkailuna.

2010

Kehityspoliittinen kansalaisyhteiskuntalinjaus.

Suomen kehitysyhteistyöbudjetti on 1074 muiljoonaa euroa, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Bruttokansantuloon suhteutettuna se tarkoittaa 0,56 prosenttia, mikä sekin on suurin osuus sitten vuoden 1992.

2012

Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma: johtoajatuksena ihmisoikeusperustaisuus.

2014

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön määrärahat nousevat 114 miljoonaan euroon, noin 13 % varsinaisesta kehitysyhteistyöstä. Samana keväänä Suomi leikkaa jälleen kehitysyhteistyömäärärahoja.

2015

Suomi leikkaa varsinaisista kehitysyhteistyön määrärahoista  200 miljoonaa euroa ja lisäksi 130 miljoonaa euroa vastuullistenyritysten kautta kulkevista määrärahoista.

2016

Lisäleikkaus kehitysyhteistyön määrärahoista 25 miljoonaa euroa.

 

—Lähde: Kepan itseopiskeluympäristö, Antti Turakka.

… takaisin aikajanaan