Suunnitelma uudesta hankkeesta

Uhusiano ry, Äetsän seudun kehitysmaaseura ry ja tansanialainen kansalaisjärjestö Mwayodeo ovat suunnittelemassa yhteistä uutta projektia vuosille 2017-2020. Mukaan pyritään saamaan myös suomalainen yritys.
Mwayodeon ( Mafiga Women and Youth Development Organization) toimipaikka on Morogoro ja sillä on toimintavaltuudet Morogoron läänin lisäksi myös muualla Tansaniassa.

Mahdollisen yhteishankkeen päätavoitteena on naisten ja nuorten olojen ja aseman parantaminen kohdealueella. Osatavoitteita ovat:
– naisten pienyritystoiminnan tukeminen koulutuksen ja mikrolainojen avulla,
– kummilapsitoiminta,
– julkisten varojen käytön valvonta (PET= Public expenditure Tracking),jossa Mwayodeolla on vahvaa osaamista ja kokemusta sekä
– tiedotuksen ja verkostoitumisen tehostaminen Tansaniassa ja Suomessa.

Haettava hanke on pilottiluonteinen, koska toimijoina on kaksi suomalaista järjestöä, 1-2 tansanialaista järjestöä ja mahdollinen suomalainen yksityisyritys.