Uhusiano on swahilia ja tarkoittaa suomeksi sanaa ‘yhteys’.

Uhusiano ry perustettiin vuonna 1990 katto-organisaatioksi niille suomalaisille järjestöille, joilla on kehitysyhteistyöhankkeita Morogoron alueella Tansaniassa. Uhusiano täytti vuonna 2010–20-vuotta, lue yhdistyksen historiikki.

Uhusiano ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia yhteistyössä kehitysmaiden kansojen kanssa, kulttuurien moninaisuuden tuomaa rikkautta vaalien.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee sekä taloudellisesti että käytännön työhön osallistuen kehitysmaissa toimivia ryhmiä, jotka pyrkivät ihmisten elinolosuhteiden pysyvään parantumiseen. Yhdistys pyrkii edistämään tasa-arvoisuuteen perustuvaa kanssakäymistä kehitysmaiden ja Suomen välillä.

Yhdistys pyrkii lisäämään suomalaisten tietoa kehitysmaista sekä vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, valtiovaltaan ja yksityisiin kansalaisiin vastuuntunnon herättämiseksi käytännön toimintaan kehitysmaiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Uhusianon jäsenjärjestöt ja henkilöjäsenet ovat eri puolilta Suomea.

Uhusianon vapaaehtoistyöhön perustuvan toiminnan painopisteitä ovat kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen verkostointi, tiedotus, koulutus ja koordinointi Suomessa ja Tansaniassa.

1990-luvulla Uhusianon jäsenjärjestöillä oli toistakymmentä hanketta Morogoron alueella. Uhusiano palkkasi tansanialaisen koordinaattorin vuosina 1995-1997 mutta koordinaattorin tehtäväkentän laajentuessa vuosien mittaan Uhusiano teki aloitteen KEPA:lle yhteystoimiston perustamiseksi Tansaniaan.

Nyt KEPA:n Morogoron toimistossa on yksi suomalainen ja kolme tansanialaista työntekijää.

Uhusiano ry on myös tehnyt yhteistyösopimuksen tansanialaisen alueellisen (Morogoron lääni) kansalaisjärjestöjen kattojärjestön UNGO:n kanssa ja on sitoutunut tukemaan UNGO:n toimintaa yhteisen hankkeen muodossa.

Vuosille 2004–2006 Ulkoasianinministeriö on myöntänyt Uhusianolle hanketukea, joka käytetään Morogoron Informaatio- ja Resurssikeskuksen (IRC) toiminnan käynnistämiseen ja tukemiseen. Kumppanijärjestö UNGO:lla on noin 150 jäsenjärjestöä.

Yhdistys toimii yhteistyössä jäsenjärjestöjensä ja kumppaniensa kanssa pyrkien edistämään tasa-arvoisuuteen perustuvaa kanssakäymistä erilaisten toimijoiden välillä.

Yhdistys pyrkii myös vahvistamaan kumppanuuden toteutumista suomalaisten ja tansanialaisten kansalaisjärjestöjen välillä ja tehostamaan yhteistyötä kehitysyhteistyötä tekevien pohjoisen ja etelän kansalaisjärjestöjen, muiden yhteisöjen, yksityisten yritysten ja paikallishallinnon välillä.