Taustaa

Täytyy muistaa mikä oli maailma silloin, kun Äetsän kehitysmaaseuran perustamista suunniteltiin, se unohtuu matkan varrella hyvin nopeasti.

Meillä Suomessa oli silloin sodanjälkeinen uusi sukupolvi, maailmassa oli aika paljon mediariehuntaa, Vietnamin sota, joka kesti 20 vuotta vuodesta 1955 aina vuoteen 1975 asti. Siitä käytettään nimitystä ensimmäinen televisiosota. Tämä oli yksi seikka, joka mobilisoi opiskelevaa nuorisoa, puhutaan Euroopan hullusta vuodesta 1968, jolloin mielenosoitukset ja mellakat olivat länsimaissa hyvin yleisiä.

Vietnamin sodan lisäksi oli apartheid-tilanne Etelä-Afrikassa. Se kesti vuodesta 1948 vuoteen 1991. Apartheid-politiikka erotteli ihmiset valkoisiin ja mustiin, mutta apartheidin alaisiin ihmisiin kuuluivat myös välimuodot eli intialaiset ja värilliset, jotka olivat malaijeja ja heidän mustia jälkeläisiään. Anti-apartheid-liikkeen kautta mobilisoitui hyvin paljon poliittista tietoa ja osallistumistarvetta.

Kaiken tämän yläpuolella oli kylmän sodan ilmapiiri. Se tarkoittaa, että elettiin ydinaseuhan alla, kehitettiin neutriinopommi, jonka tarkoituksena oli tappaa elollinen ja jättää jäljelle infra, rakennukset ja tehtaat pystyyn. Kylmä sota päättyi periaatteessa Pariisin Etyk-kokoukseen vuonna 1990. Siihen liittyy myös Neuvostoliiton hajoaminen.

Ja sitten oli sellainen seikka, joka nykynuorison on vaikea ymmärtää. Ei ollut nettiä. Suomen yliopistot liittyivät nettimaailmaan vuonna 1988 ja vasta 1990-luvun alussa kotitaloudet pääsivät mukaan tähän rumbaan.

Helena Kekkosen vierailu Äetsässä

Äetsän kansalaisopisto kutsui Helena Kekkosen vieraakseen lokakuussa 1983. Helena Kekkonen oli tehnyt matkan Tansaniaan vuonna 1979 ja tutustunut silloin muun muassa Mbezin kylään. Matkalta syntyi filmi, jonka nimi oli Tansanian ääniä ja jossa Mbezin kylän ihmiset kertoivat itsestään ja elämästään. Tämä filmin välityksellä moni äetsäläinenkin sai tietoa Tansanian oloista, todennäköisesti ensimmäiset tietotonsa.

Helena Kekkosen matkan ja täällä pidettyjen tilaisuuksien seurauksena opistojen rehtoreiden, opettajien ja opiskelijoiden virikkeiden pohjalla alkoi vuoden 1980 alussa uusi kehitysyhteistyön muoto aikuiskasvatuksen alalla eli vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Sembe aloitettiin. Mielenkiintoista oli, että Äetsän kansalaisopiston naisten piiri osallistui vuonna 1985 vapaan sivistystyön yhteisjärjestön Vailla kotimaata -projektiin. Näistä kokemuksista syntyi tarve järjestäytyä ja perustaa seura.

Kehitysmaaseuran perustava kokous pidettiin Äetsän kansalaisopistolla Kiikassa 16.4.1985, läsnä 19 henkilöä.

Seuran säännöissä pykälässä 2 todetaan, että yhdistys puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, yhdistyksen tavoitteena on toimia kehitysmaiden kansojen hyväksi, edistää globaalista oikeudenmukaisuutta, kestävää suhdetta ihmisen ja luonnon välillä ja tukea kulttuurien moninaisuutta. Tämä on ihan käypää tavaraa tänäkin päivänä.

Seuralla on 1990-luvulta lähtien ollut Tansaniassa yhteensä kuusi projektia. Ne ovat kaikki tavalla tai toisella liittyneet terveydenhuoltoon tai opetusalaan.

  • Mbezi, peruskoulun jälkeinen ammattikoulutus, oppilaiden tuki, koulurakennus, yhteistyö paikallisten kouluviranomaisten kanssa, opetusohjelman laatiminen, hanke saatu päätökseen
  • Hombozan kylän terveysolojen kehittämisohjelma, työntekijöiden asuntojen rakentaminen, kaivojen rakentaminen, mylly, koukutusohjelma, yhteistyö läänin terveysviranomaisten kanssa
  • Terve koulu -hanke Lubungon ja Hombozan kylissä, panostaminen kouluterveydenhuoltoon, kouluruokailuun, oppilaiden terveyskerhojen perustaminen ja koulutus, opettajien koulutuksen tukeminen
  • Mikocheni, ammattikurssikeskuksen perustaminen ja tuki
  • Klinikka nousi vuorille -video kertoo Hombozan kylästä 1995, rahoittajina Yle 1, opetushallitus ja ulkoministeriö
  • Say yes to girls’ education, 2008–2014, köyhien ja lahjakkaiden tyttöjen koulutusprojekti viidessä pilottikoulussa, tytöillä tukena suomalaiset kummit. Kummitoimintaa jatkavat edelleen Äetsän seudun kehitysmaaseura, MWAYODEO (Mafiga Women and Youth Development Organisation) ja WEETU (Wings for Environment and Education Trust Unity) ilman kansalaisyhteiskuntayksikön tukea.

 

Nettisivu löytyy osoitteesta Äetsän Seudun Kehitysmaaseura, Sastamala

 

—Georg Pimenoff, Äetsän seudun kehitysmaaseuran puheenjohtaja

… takaisin aikajanaan