Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti

Hyvinkään kehitysmaayhdistys on aatteellinen ja yhteiskunnallinen järjestö. Vaikka se on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton, on sen toiminta vahvasti “puolueellista”. Kaikessa toiminnassa asioita tarkastellaan kehitysmaitten köyhien ihmisten näkökulmasta. Se voi usein tarkoittaa myös toimintaa, joka asettaa kyseenalaiseksi nykyisin vallalla olevat, laillisetkin järjestelmät esimerkiksi kansainvälisen kaupan alueella.

Kaikille tilaa toimia

Toisaalta yhdistys toimii demokraattisesti ja tekee juuri ja vain sitä, mitä sen kulloinkin toiminnassa mukana olevat jäsenet päättävät. Kun yhdistyksen säännöissä mainitaan yhdistyksen tarkoitukseksi muun muassa toiminta kehitysmaitten hyväksi ja maailmassa vallitsevan epäoikeudenmukaisuuden poistaminen, riittää tilaa monenlaisille toimijoille – sinullekin.

Moraalisena ohjeena voidaan pitää, että se pieni ja vaatimaton mitä kulloinkin tehdään, tehdään parhaalla mahdollisella tavalla. Ketään ei syyllistetä toimimattomuudesta, mutta jokaiselle annetaan mahdollisuus tehdä osuutensa.

Hyvinkään kehitysmaayhdistyksen projekteja

MOECO:n  (Morogoro Environment Conservation Organization) kehitysyhteistyöprojekti oli osa Iisalmen Nuorison Tuen ja Kehypajan ympäristöhanketta. Koulutus ja tiedottaminen yhteistyössä MOECON kanssa on oleellinen osa projektia. Yhdistys sai kehitysyhteisyötukea ulkoministeriön kehitysyhteistyöosastolta ja niillä hankittiin MOECON esityksestä videotaltiointivälineitä. Taltiointeja myytiin samankaltaisissa ympäristöongelmissa painivien kylien käyttöön koulutus- ja tiedottamistarkoitukseen.

1999–2005: MEHAYO:n (Morogoro Environmental Conservation Organisation) vammaisten nuorten päiväkeskuksen toiminnan tukeminen. Hanketuella rakennettiin uusia tiloja sekä hankittiin kalustoa ja kodinkoneita. Yhteistyökumppanina oli Hyvinkään terveydenhuolto-oppilaitos, joka lähetti Mehayoon alan opiskelijoita työharjoittelijoiksi.

1992–1996: Tushikamane Center, ammattikoulutuskeskus Morogorossa

Yhdistys on toimittanut kaksi tiedotuslehteä, jotka ovat valottaneet kehitysmaaliikkeen ja reilun maailmankaupan tuotteitten taustaa, paikallislehden kanssa on järjestetty kirjoituskilpailu rasismista ja suvaitsevaisuudesta. Kosovoon kerättiin tavaraa ja rahaa yhdessä Hyvinkäällä asuvien albaanipakolaisten kanssa.

Keväisin helatorstaisin yhdistys on järjestänyt ja koordinoinut Hyvinkään Mahdollisuuksien torin.

2014 alkoi yhteistyö kenialaisen Smartnet Community Based Organisationin kanssa yhteisökehityshanketta Idukun kylässä Vihigan läänissä Keniassa.

 

Nettisivu löytyy osoitteesta Hyvinkään kehitysmaayhdistys, Hyvinkää.

 

—Elina Puhto

… takaisin aikajanaan