Uhusianon jäsen vuodesta 2001

Toivala-säätiö on vuodesta 1987 alkaen koonnut yhteen pohjoissavolaista kehitysyhteistyön osaamista. Säätiön perustajia ovat Pohjois-Savon liitto ja Siilinjärven kunta. Toiminnassa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Pohjois-Savon kehitysmaaseura, luonnonvara-alan oppilaitokset ja kansalaisjärjestöt.

Morogorossa kylien metsityshankkeissa pyrittiin metsänkasvatus- ja puunistutusesimerkkien avulla osoittamaan ekologiset ja taloudelliset hyödyt kyläläisille. Tavoitteena oli tuottaa puuta moniin eri käyttötarkoituksiin: polttopuuksi, rakennuspuuksi, hedelmäpuiden hedelmien saamiseksi, puuhiilen polttamisen raaka-aineeksi ja sahatavaraksi.

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena oli että viljelijät perustaisivat yksityisiä metsikköjä. Heitä koulutettiin tuottamaan taimia, perustamaan ja hoitamaan metsiköitä ja hyödyntämään niistä saatavaa puuta kaikkiin mahdollisiin käyttötarkoituksiin.

Toivala-säätiöllä oli paikallisena yhteistyökumppanina MOECO (Morogoro Environmental Cooperation Organisation), joka toteutti hankkeen toimenpiteet yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Se myös raportoi tuloksista. Hanketta toteutettiin viidessä kylässä Morogoron alueella ja siihen osallistui noin 250 viljelijää. Perustettujen metsiköiden kokonaispinta-ala oli noin 50 hehtaaria. Taimien kasvattaminen ja niiden myymisestä kyläläiset saivat ansioita.

Toivala-säätiön projekteja

  • 1993–1997 Burkina Fasossa Douroulan alueella kyläkehityshanke
  • 2000–2011 Morogorossa kylämetsityshanke
  • 2013–… Kisarawessa kylämetsä- ja ympäristöhanke, noin 20 km Dar es Salaamista länteen.

 

Nettisivu löytyy osoitteesta Toivala-säätiö, Kuopio.

 

—Elina Puhto

… takaisin aikajanaan