Vuonna 1990 perustettiin yhdistys nimeltä Tushikamane ry. Sen nimi muutettiin Uhusianoksi vuonna 1998. Vammala (nykyisin Sastamala) Seppäsen perhe, Käsityökatu 2 keittiössä… tässä on minuuttia perustava kokous, ensimmäiset säännöt ja luettelon jäsenistä Uhusiano rekisteröity yhdistys.

Uhusiano 1990

Raija ja Reijo Salonen sattuivat menemään Viittakiven opiston kesäkurssille vuonna 1989. Siellä he pohdiskelivat Viittakiven opettaja Jorma Reinimaan kanssa kehitysyhteistyötä, josta kukin oli tahoillaan kehittänyt ajatuksia.

Tuloksena Viittakiveen järjestettiin samana syksynä työpaja, jonne kutsuttiin tansanialaisia asiasta kiinnostuneita ihmisiä. Salosilla oli tarjota asiatietoa Tansaniasta ja kontakteja, Viittakivellä kehitysmaista kiinnostuneita ja käytännön toiminnasta ihmisiä.

Työpaja järjestettiin ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikön tuella. Sen jälkeen tansanialaiset kiersivät Suomessa luomassa kontakteja ja tutustumassa kansalaisjärjestöjen hankkeisiin. Tuloksena Morogoron seudulla käynnistettiin toistakymmentä pientä ruohonjuuritason hanketta.

Vuonna 1990 perustettiin yhdistys nimeltä Tushikamane ry, jonka nimi myöhemmin muutettiin Uhusiano ry:ksi. Yhdistyksen tarkoitukseksi määriteltiin muun muassa Morogoron seudun hankkeiden koordinoiminen. Nykyisin painopisteitä ovat tiedottaminen, koulutus ja verkostoituminen.

Vuosittain järjestetään Uhusiano-seminaari, joka toteuttaa yhdistyksen tiedottamis-, koulutus- ja verkostoitumisideaa.   Seminaariin kokoontuu kiinnostuneita ihmisiä kuulemaan, oppimaan ja keksimään ajatuksia kehitysyhteistyön ajankohtaisista tapahtumista ja suuntauksista. Osallistujina on yhdistyksen jäseniä, ulkoministeriön ja Kepan edustajia ja tutkijoita keskustelemassa ja vaihtamassa mielipiteitä ajankohtaisista kehitysyhteistyön suuntauksista.

Uhusianolla on yhdeksän jäsenjärjestöä, joilla toteuttavat itsenäisesti omia projektejaan.

Uhusianon projektit

 • 1991
  Tushikamane Center ammattikurssikeskuksen ideointi ja suunnittelu ja tansanialaisten nuorten ammattikoulutuksen tukeminen Suomen ammattikouluissa. Käytännön toteuttaminen siirtyi Iisalmen Nuorison Tuki ja Kehypaja-yhdistykselle vuonna.
 • 1995–2003
  Suomalais-tansanialaisten kansalaisjärjestöhankkeiden seuranta, koordinointi, koulutus ja tiedotus (Education and evaluation)
 • 2004–2006
  Kansalaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen Morogoron läänissä, kansalaisjärjestöfoorumit Morogorossa ja Suomessa
 • 2007–2009
  Morogoron alueella toimivien kansalaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen (Capacity building of NGOs working in Morogoro Region).
 • 2011–2013
  Kansalaisjärjestöjen omavaraisuuden ja verkostoitumisen tukihanke Morogoron läänissä Tansaniassa (Supporting self–subsistence and networking of NGOs in Morogoro Region, Tanzania)
 • 2014–2016
  Tiedotus ja verkostointi, ei projektia.

 

—Elina Puhto

… takaisin aikajanaan