Uhusianolla on 9 jäsenjärjestöä ja 60 yksilöjäsentä. Jäsenistön maantieteellinen kattavuus on varsin laaja: